Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

УНСС - Университет за национално и световно стопанство

Университетът за национално и световно стопанство е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 94-годишна история. УНСС предлага бакалавърски и магистърски програми, както и докторантски  курсове.

1
2


Тази страница е била посетена 835 пъти
 

Сфери на работа: Висши учебни заведения, Висше образование

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 94-годишна история.

УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. През 1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940 г.) той е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет.

С указ № 26 (в. "Известия", бр. 10 от 1.02.1952 г.) е възстановена самостоятелността на висшето училище под името Висш икономически институт (ВИИ). През 1953 г. с указ № 89 той е наименован "Карл Маркс" (в. "Известия", бр. 23 от 20.03.1953 г.).

На 27.04.1990 г. Академичният съвет решава ВИИ "Карл Маркс" да се преобразува в Университет за национално и световно стопанство. Официалното трансформиране на висшето училище става с решение на Народното събрание за създаване и преобразуване на висши училища (ДВ. бр. 68 от 26 юли 1995 г.).

Университетът за национално и световно стопанство се вижда в бъдещето като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.

Университетът за национално и световно стопанство е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят.

Университетът за национално и световно стопанство е отговорен да поддържа и развива високо ерудиран академичен състав от изявени, национално и международно признати преподаватели и учени.

Университетът за национално и световно стопанство е призван да се утвърждава и развива като безспорна, уважавана и ценна територия на националното, европейското и световното образователно и изследователско пространство.

Университетът, като се основава на своите добри дългогодишни традиции, е длъжен непрекъснато да обогатява и затвърждава своя облик на динамично развиваща се и модерна българска и европейска образователна и изследователска институция.

Адрес: гр.София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС

Телефон: 028195211

Имейл: rectorss@unwe.bg

Сайт: http://www.unwe.bg


Контакти

E-mail е-mail: rectorss@unwe.bg

Phone number тел.: (02) 8195 515; (02) 962 53 05

Office кабинет: 1024

Първи заместник-ректор и заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър"

Проф. д-р Огнян Симеонов

E-mail е-mail: osimeonov@unwe.bg

Phone number тел.: (02) 962 34 73; (02) 8195 406

Office кабинет: 1020

Заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение

Проф. д-р Веселка Павлова

E-mail е-mail: v.pavlova@dir.bg

Phone number тел.: (02) 862 30 07

Office кабинет: 2079

Заместник-ректор по научноизследователската дейност

Проф. д-р Валентин Гоев

E-mail е-mail: vgoev@unwe.bg

Phone number тел.: (02) 8195 651

Office кабинет: 2081

Заместник-ректор по електронизацията

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов

E-mail е-mail: vkisimov@unwe.bg

Phone number тел.: (02) 8195 450

Office кабинет: ИТ001

Помощник-ректор

Николай Бакърджиев

E-mail E-mail: nikib@unwe.acad.bg

Phone Телефон: (02) 962 44 28, (02) 8195 270

Office Кабинет: 1018

Директор на Дирекция "Учебна дейност"

Цецка Стефанова

E-mail е-mail: tz_stefanova@unwe.acad.bg

Phone тел.: (02) 962 37 91; (02) 8195 289

Office кабинет: 2042

Заместник-директор "Студенти" и началник отдел "Студенти-бакалавър"

Мария Христова

E-mail е-mail: marid@unwe.acad.bg

Phone тел.: (02) 8195 274

Office кабинет: 1029А

Ръководител на отдел "Кандидат-студенти"

Радостина Петрова

E-mail E-mail: rpetrova@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 701

Office Кабинет: ЦПнД

Отдел "Студенти-бакалавър" - редовно обучение

Phone Телефон: (02) 8195 578; (02) 8195 407; (02) 8195 617; (02) 8195 563;

Отдел "Студенти-магистър" - редовно обучение

Phone Телефон: (02) 8195 597; (02) 8195 546;

Дистанционно обучение -бакалавър и магистър

Phone Телефон: (02) 8195 341; (02) 8195 343; (02) 8195 379;

Отдел "Разписание"

Phone Телефон: (02) 8195 539; (02) 8195 468;

Стипендии

Phone Телефон: (02) 8195 325;

Общежития

Phone Телефон: (02) 816 5858; (02) 816 5862; (02) 816 5857; (02) 816 5853; (02) 816 5854;

Европриложения към дипломи

Phone Телефон: (02) 8195 522;

Ръководител на сектор "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите"

Анита Цанева

E-mail е-mail: anitacn@unwe.acad.bg

Phone тел.: (02) 8195 438

Office кабинет: 1030

За повече информация: Структура


тел.: (02) 8195 211; факс: (02) 962 39 03 
телефонна централа: (02) 8195
адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС