Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

Технически Университет - гр. Габрово. Висше Учебно Заведение. Електротехника и електроника, Машиностроене и уредостроене, Стопански факултет.

ТУ Габрово извършва прием на студенти в специалнистите Електротехника и Електроника, Машиностроене и Уредостроене, както и в Стоапнски факултет.

1
2


Тази страница е била посетена 2019 пъти
 

Сфери на работа: Висши учебни заведения, Висше образование

Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитация на специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър и на научните специалности за образователната и научна степен доктор. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

acreditation dqs igip iqnet

 

Образователната и научна дейност в университета се осъществява от 240 души висококвалифициран академичен състав. Преподавателите със съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните придобивки създават привлекателни условия за обучение и развитие на студентите.

Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети.

Техническият университет – Габрово е горд със своите десетки хиляди възпитаници, които успешно се реализират в страната и чужбина и допринасят за развитието на съвременното общество.

Адрес: гр. Габрово, ул. "Хаджи Димитър" 4

Телефон: 066827265 ; 066800265

Имейл: info@tugab.bg

Сайт: http://www.tugab.bg


Технически университет - Габрово


Контакт
Адрес:
"Хаджи Димитър" 4
Габрово
5300
България

Е-мейл: info@tugab.bg
Телефон: 066 827 543
Факс: 066 801 155
Мобилен телефон: 0898 969 995

http://www.tugab.bg

Информация: Ректор: Професор дтн Райчо Иларионов
Телефон: +359 (0)66 801 144; +359 (0)66 827 244

Офис: +359 (0)66 801 144; +359 (0)66 827 249

Галерия