Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

Театрален Колеж "Любен Гройс" - гр. София

Театрален колеж "Любен Гройс" е специализирано висше учебно заведение – самостоятелен колеж, което обучава студенти по специалността "Актьорство за драматичен театър".

1
2


Тази страница е била посетена 1124 пъти
 

Сфери на работа: Професионални училища, Висше образование

Принципната цел в образователната дейност на Колежа е да проведе широкопрофилно обучение по специалността, като се подготвят специалисти, притежаващи необходимия спектър и дълбочина на знания и умения за успешна професионална кариера.

Завършилите курса на обучение, придобиват арсенал от творчески и изпълнителски умения, както и знания и представи в рамките на интердисциплинарни учебни планове и програми. Тези широки рамки на образование на специалистите включват голяма част от по-долу изброените елементи:

 • Богата обща култура и професионални умения, чрез които да реализират изградена творческа индивидуалност и самостоятелно мислене;
 • Солидни знания по същината на онези учебни дисциплини, които формират фундамента и спецификата на актьорската професия;
 • Импулсивност, гъвкавост, добро познаване на собствения интелектуален, емоционален и сетивен потенциал;
 • Знание и опитност за водене на мотивирано целенасочено сценично действие;
 • Опитност да участват творчески в процеса на изграждане на художествения образ едновременно на концептуално и детайлно ниво на неговото разработване;
 • Добро познаване на традиционните и съвременни тенденции и практики в актьорското майсторство;
 • Познания, опит и самочуствие, необходими за изграждане на сценическо поведение на образа;
 • Усет както към импровизацията, така и към включване в драматургически предложената и изградена сценична ситуация;
 • Възможност да продължат образованието и развитието си в по-висока образователно-квалификационна степен;
 • Развити способности за междуличностни комуникации и за работа в екип;
 • Познание в областите за реализация на придобитата квалификация и ролята на културните институции;
 • Усет за хуманитарните, социалните и личностните аспекти на актьорската професия.
 • Има документирана мисия, цели и задачи, които са публично оповестени и на чиято основа ВУ изгражда образователната си политика, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.

Ръководството на Театрален колеж "Любен Гройс" поддържа връзка със своите възпитанници и след тяхното дипломиране. С нескрит интерес и отговорност проследява техните изяви и професионално развитие.

Обучението в Театрален колеж "Любен Гройс" се провежда в образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", в рамките на шест семестъра(три учебни години), която е форма на специализирано висше професионално образование.

Адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев №169, ет. 2

Телефон: 024281102

Имейл: l.groys.college@gmail.com

Сайт: http://lgroys-college.com


Прием 2014/2015 г. с художествени ръководители проф. Надежда Сейкова и доц. Виолета Гиндева

Тайните на театъра. Пътят към успеха. Удоволствието от работата. Щастието от срещата. Всичко това ще научите в Театрален колеж "Любен Гройс". Доверете ни актьорския си талант. Ние ще ви помогнем той да блесне!

Театрален колеж "Любен Гройс" повече от двайсет години живее под театралното небе на България, което обогатява с нови звезди и светлина.

Появил се във време на трусове, колежът се утвърди като престижна образователна формация, отстояваща своя творческа и педагогическа самостоятелност и запомнящо се художествено лице. Остана верен на
принципите на своя патрон - големият български режисьор Любен Гройс, да пази с достойнство и неуморна работа своето присъствие.

За изминалите две десетилетия към сцената с диплома от колежа тръгнаха 212 наши възпитаници. По време на своето обучение те се срещнаха с изтъкнати български театрали и педагози, придобиха умения и знания, които ги направиха търсени творци. Осезаемо е присъствието на нашите студенти в българските театър и кино, а и навсякъде, където се изисква актьорски професионализъм, фантазия и отговорност.

Основател и дългогодишен художествен ръководител на колежа е професор Елена Баева - изтъкнат български театрален педагог и режисьор, доказал уменията си както в създаването на прекрасни актьори, така и в събирането на силен преподавателски екип.

Нашите студенти работят в съвременни условия, които се стремим да направим още по-привлекателни.

Гостоприемно отворените ни врати ви канят на път! Към едно прекрасно изкуство, в което са ви нужни посока, учител, приятел.

При нас ще ги откриете!

Адрес:

София 1504, бул. Евлоги Георгиев №169 /срещу Консерваторията/, ет. 2

Телефон:

02 428 11 02 - ректор

02 428 11 03 - учебен отдел

E-mail:
l.groys.college@gmail.com