Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

СОУ Цар Симеон Велики - Средно общообразователно училище, гр. Видин

СОУ “Цар Симеон Велики” е наследник на първото средно училище в града, в чиято сграда се помещава и днес.

1
2


Тази страница е била посетена 1104 пъти
 

Сфери на работа: Средни училища в България, Средно общо образование

Историята започва през 1850 г., когато стремежът към светска просвета във Видин намира своя израз в откриването на начално училище, което постепенно става класно.

На 11 май 1882 г. четирикласното училище е провъзгласено за пълна реална гимназия – “Скобелева реална гимназия”.

Възпитаникът на Видинската гимназия проф . Александър Цанков, министър председател на България, е основен инициатор за построяването на сграда, която да бъде устроена по подобие на английските училищни сгради. Основният камък е положен през август 1925 г., а първите ученици започват да се обучават в нея на 11 юни 1931 г.

Високото качество на обучение се осъществява чрез профилираната подготовка, която е въведена в училището от 1968 година.

СОУ “Цар Симеон Велики” е наследник на първото средно училище в града, в чиято сграда се помещава и днес.

През 1994/1995 учебна година е открита единствената в региона хуманитарна паралелка с интензивно изучаване на английски език с прием след VІІ клас. За учебната 1997/1998 година е разкрита и първата паралелка с профил “Информатика”.

Днешният облик на училището е свързан с изучаването на информационните технологии. Паралелките с профил “Технологичен” са разкрити през 2003/2004 учебна година.

НАШАТА МИСИЯ

• Да стимулира личностното израстване и самоутвърждаване на учениците, като изгражда у тях гражданска позиция
• Да усъвършенства и разгръща личния потенциал на учениците на базата на индивидуални качества, ресурси и интереси
• Да работи за повишаване стойността на средното образование в такива области като умения за общуване, за анализ, за работа в екип, за презентационни умения.

АКО искате да владеете езика и комуникацията на ХХІ век,
АКО желаете да сте уверена и конкурентноспособна личност, която може да учи през целия живот,
АКО смятате че трябва да имате гражданска позиция

ЕЛАТЕ В БЪДЕЩЕТО С НАС!


ПОСТИГАМЕ НАШИТЕ ЦЕЛИ С:

• 130 годишна традиция
• 42 паралелки
• 64 квалифицирани преподаватели
• 24-часов контролиран достъп до интернет
• подготовка за изпитите SAT и TOEFEL

Адрес: гр. Видин, ул. "Търговска" № 6

Телефон: 094606080 ; 0889635366

Имейл: csv_vidin@mail.bg

Сайт: http://csv-vidin.eu/


За контакти:

СОУ Цар Симеон Велики - гр. Видин

Адрес: гр. Видин, ул. "Търговска" № 6

ДИРЕКТОР:

Венцислав Станев -   

0889635366   

094 / 606 080 

094 / 600 221 / 13

 

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРИ:

Валентина Тодорова -     

ПДАСД     

0884114585   

094 / 600 221 / 26

094 / 600 223

Светломира Пешева -

ПДУД

0884075827

094 / 600 221 / 26

094 / 600 223

Ирена Гъркова -

ПДУД

0884075832

094 / 600 221 / 26

094 / 600 223

Галерия