Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

СОУ Назъм Хикмет - Средно общообразователно училище, с. Медовец

СОУ Назъм Хикмет е Средно общообразователно училище в с. Медовец, общ. Дългопол. Извършва прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас. Предлага отлична подготовка, СИП и профилирано обучение по математика.

1
2


Тази страница е била посетена 2802 пъти
 

Сфери на работа: Средни училища в България, Средно общо образование

СОУ Назъм Хикмет е основано през 1938г.  в село Медовец, община Дългопол, област Варна. В училището се учат 200 деца от 1 до 12 клас.

Учебното заведение разполага с отлична материална база, две компютърни зали и спортна площадка. Учителите са с дългогодишен опит и висока квалификация.

Назъм Хикмет е роден на 17 януари 1902 г., в Selanik, най-западната столица на Османската империя (днес Солун в Гърция ), където баща му работи като държавен служител.

Той учи в ОУ Ташмектеп в Гьозтепе, област Константинопол. Продължава обучението си в известната гимназия на Бейолу- Галатасарай . През 1918 г. завършва турската Военноморска академия в Хейбели ада. Училищните дни съвпадат с периода на политически промени, тъй като Османската империя влиза в Първата световна война и се обединява с Германия.

За кратък период той е назначен за военноморски офицер на Османската флота. През 1919 г. той се разболява и не е в състояние да се възстанови напълно, затова през 1920 година е освободен от военноморска служба . През 1921г. заедно с приятелите си се отправя към Анкара, където се запознава и с Мустафа Кемал (паша) Ататюрк.

Назъм Хикмет е лишен от свободата си за пръв път през 1940г. На 8 април 1950 г., Хикмет започва гладна стачка в знак на протест срещу парламента преди предстоящите парламентарни избори. След това той е прехвърлен от затвора в Бурса в затвора до Султан Ахмед в Истанбул. По-късно се разболява сериозно и прекратява стачката си на 23 април – Деня на Националния сувернитет и Деня надетето. Неговите лекари са поискали лечението му да продължи в болница за три месеца, което не е разрешено от съответните служители. Неговия статут - лишаване от свобода не се променя, затова той възобновява гладната си стачка в утрото на 2 май.

текс и снимки: http://www.su-nhikmet.com/

Адрес: община Дългопол, с. Медовец, ул. Първа №22

Телефон: 051752081

Имейл: medovets_sou@abv.bg

Сайт: http://www.su-nhikmet.com/


В училището се обучават ученици от с. Медовец и от пет села, в които няма училище:

с. Лопушна, отстоящо на 5 км., с. Поляците, отстоящо на 6 км., с. Струя отстоящо на 24 км., с. Камен дял, отстоящо на 12 км., с. Партизани, отстоящо на 10 км.. гр. Дългопол, отстоящо на 25 км.

     За учебната 2016/2017 година в училището ни се обучават 10 ученици под 16 годишна възраст, което ни дава мотива да бъдем определени като средищно училище.

     В материално-техническата база има разкрито столово хранене.
Има 12 класни стаи, два компютърни кабинета, специализиран кабинет, кабинет трактори и автомобили, физкултурен салон и открита спортна площадка с игрища по футбол, хандбал и баскетбол.

Учебното заведение извършва прием и обучение на ученици от I- ви до XII- ти клас в една учебна смяна.

СОУ ''Назъм Хикмет'' предлага обучение в общообразователни и в профеисионални парарлелки.

От 2014/2015 учебна година се извършва прием на ученици в гим
назиален етап и в професионалнонаправление ''Растениевъд'' , специалност ''Полевъдство''.

Училището предлага и разнообразни извънкласни дейности (клубове,спорт,танцово студио,концерти,изложби),чрез които ученикът може да се изяви в сферата,която иска.Чрез участието си в извънкласни форми, учениците изграждат чувство за отоговорност и получават възможност да придобият самочувствие.

Приемът на учениците се осъществява по законосъобразен ред,с график,който се оповествява предварително.

СОУ''Назъм Хикмет'' осигурява сериозна и съобразна с изискванията за съвременно обучение подготовка на всеки,който пожелае да продължи обучението си в него.

За контакти:

СОУ Назъм Хикмет - Средно общообразователно училище -с. Медовец

Адрес: община Дългопол, с. Медовец, ул. Първа №22

Телефони за връзка: 051752081

E-mail: medovets_sou@abv.bg


web site: http://www.su-nhikmet.com/

 

 

Ръководство: Директор-Невин Исмаил Кадир

Административен персонал: Секретар-Абибе Джевдет Рашид

Учители:

1.Фетание Исмаил Исмаилова- начален учител

2.Неджна Исмаил Тахир-начален учител

3.Нилюфер Хюсеин Ахмед-начален учител

4.Зийнеб Басри Асан-начален учител

5.Мирям Мустафа Хюсеин-учител по Биология и Здравно образование

6.Атче Халил Бекир-учител по Български език и литератута и по Музика

7.Анифе Ахмед Мустафа-учител по Химия и ООС и по Физика и астрономия

8.Емил Димитров Енев-учител по История и цивилизация и по Английски език

9.Бекир Наил Бекир-учител по Физическо възпитание и спорт

10.Веска Вълчева Игнатова-учител по Математика

11.Гюсюм Хасанова Мустафа-учител по География и икономика

12.Николай Цветков Игнатов-учител по Инфармационни технологии,Техническо чертане,Трактори и автомобили

13.Никола Петков Николов-учител по Математика и Информатика

14.Мехмед Халил Мехмед-учител по История и цивилизация и по Изобразително изкуство

15.Себиле Бекирова Хюсеинова-учител по Български език и литература

16.Недялка Маринова Неделчева-учител по Растениевъдни науки

17.Стилияна Тодорова Атанасова-Петрова-учител по Немски език

18.Атче Даил Даил-възпитател

19.Мирям Юсреф Хюсеин-възпитател

20.Ивелина Николова Иванова-възпитател

Галерия