Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

СОУ "Христо Ботев" - с. Чорбаджийско

В СОУ "Христо Ботев" - с. Чорбаджийско се обучават деца от І-ви до ХІІ-ти клас.

1
2


Тази страница е била посетена 1008 пъти
 

Сфери на работа: Средни училища в България, Средно общо образование

Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ в село Чорбаджийско е с дългогодишна история.В него се обучават деца от І-ви до ХІІ-ти клас,като учебните часове са разпределени в една смяна-само сутрин.Училището е с общинско финансиране.
Учителите са висококвалифицирани и всички са с висше образование. Учениците се изявяват във всички състезания и олимпиади, подготвени са изключително добре. През последните години базата е подобрена и обновена.

Адрес: с. Чорбаджийско, кв. Старо Чорбаджийско 40

Телефон: 036722175 ; 0884626646

Имейл: school_chorbadjiisko@abv.bg

Сайт:


СОУ Христо Ботев в село Чорбаджийско е с утвърден авторитет в региона на област Кърджали. Организирана е целодневна форма на обучение за децата от 1 до 8 клас. Общият брой на обучаващите се деца от 1 до 12 клас е 403. Директор на училището е г-н Огнян Бекяров.

За контакти:

СОУ "Христо Ботев"
Адрес:  с. Чорбаджийско, кв. Старо Чорбаджийско 40
Телефони за връзка:  036722175 ; 0884626646
E-mail:  school_chorbadjiisko@abv.bg

Чорбаджийско е село, което е разположено в Южна България върху площ от 26,412 кв. км и с население от 1932 жители. Неговото разположение е в близост до градските центрове - Момчилград, Кърджали, Златоград и Джебел. В селото е изградена отлична инфраструктура. Общински център е с. Кирково с площ от 538 кв. км. Релефът е равнинно - хълмист до хълмисто - предпланински. Средната надморска височина е около 300 - 499 м. Климатът е преходно – средиземноморски със средната годишна температура между 11С и 13,2С. Зимите са сравнително меки, като дните със задържане на снежна покривка са 43, а лятото е продължително и горещо. Средната годишна сума на валежите е 521 мм, която е около средните стойности, измерени в метеорологичните станции през 2001 г. Водните ресурси на селото се формират главно от водите на река Върбица. Селището се намира в район с продължителни летни засушавания, които водят до изчерпване на подпочвените водни запаси. Реката е с непостоянен воден дебит, като след продължителни дъждове и през пролетта водите текат бързо, като някои от тях са с пороен характер и влачат големи количества наносни материали. Природата е красива, представляваща гористи хълмове, които обграждат селото. Има разнообразие от диви животни, птици, влечуги и насекоми. Основно занимание е селското стопанство — отглеждат се предимно пипер, тютюн, картофи и зеле.

В селото живеят много млади хора, което се доказва с функциониращото СОУ „Христо Ботев“, както и детската градина. В близост до селото има жп гара, също така е изграден международен път до съседна Гърция. Разстоянието от селото до най-близкия град в съседката ни Гърция - Комотини е около 40-50 км.

  • В с. Чорбаджийско има Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ с дългогодишна история, както и Обединено детско заведение. Учителите са висококвалифицирани и всички са с висше образование. Учениците се изявяват във всички състезания и олимпиади, подготвени са изключително добре. През последните години базата е подобрена и обновена. Училището е разположено, така че прави гледката към селото неописуемо прекрасна.

  • Село Чорбаджийско се гордее също със своето читалище и библиотека.

Чорбаджийско е село с много традиции. Всяка година се организира празник на селото. Празникът се провежда през септември и събира гости от цяла община. Организира се празничен концерт с участието на популярни певци и състави, а също и на ученици от местното училище.