Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

ПГТ Алеко Константинов Банкя - Професионална гимназия по туризъм в Банкя

Професионална гимназия по туризъм в град Банкя обучава ученици от 8-12 клас. В учебното заведение се изучават специалностите: Кетеринг, Организация на хотелиерството, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения.

1
2


Тази страница е била посетена 976 пъти
 

Сфери на работа: Професионални училища, Средно професионално образование

ПГТ Алеко Константинов Банкя - Професионална гимназия по туризъм в Банкя


ПГТ Алеко Константинов град Банкя предлага специалностите: Кетеринг, Организация на хотелиерството, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения.

Професионална гимназия по туризъм в град Банкя обучава ученици от 8-12 клас. В учебното заведение се изучават специалностите: Кетеринг, Организация на хотелиерството, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения.

Специалност Кетъринг в ПГТ Алеко Константинов Банкя

ПГТ Алеко Константинов град Банкя предлагана на учениците след завършен седми клас – специалност Кетъринг. Желаещите да изучават тази специалност, полагат изпит ( тест ) по БЕЛ и математика. Балообразуващи оценки за тази паралелка са: оценките по химия и математика от удостоверението за завършен 7 клас, оценката от изпита по БЕЛ и утроена оценка от изпита по математика. Завършилите специалност Кетъринг, получават професия Ресторантьор. Кетъринг не е само осигуряване напитки и храни, а полагане на грижа, обслужване, доставяне, задоволяване и старание. Кетъринг е осъществяване и подготвяне на конференции, вечери, коктейли и тържества, организиране на мероприятия и събития.

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения в ПГТ Алеко Константинов град Банкя е с прием след седми клас. Учениците, избрали да изучават тази специалност, след успешно завършване, получават професия Ресторантьор. Специалност Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения е с срок на обучение 5 години. Приемът е чрез конкурс с полагане приемни изпити по: математика и БЕЛ. Приемният балът се образува като сбор от оценките по химия и математика от удостоверението за завършен 7 клас, утроена оценка от изпита по математика и оценката по БЕЛ.

Специалност Организация на хотелиерството в ПГТ Алеко Константинов 

Организация на хотелиерството е специалност, предлагана в ПГТ Алеко Константинов град Банкя. Избралите да изучават тази специалност, придобиват професия Хотелиер. Завършилите курса на обучение, който е 5 години, придобиват умения и знания в областта на хотелиерския мениджмънт, овладяват изискванията на клиента от различните работни звена в бизнес центрове, туристическа агенция и хотели. Нашите възпитаници ще могат да организират функционирането на ресторанти и кухни, получават добри комуникативни умения на български и чужд език.

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов разполага с голям екип квалифицирани преподаватели, добре оборудвани кабинети и класни стаи, два компютърни кабинет с достъп до интернет, фитнес зала и физкултурен салон. Важно място в обучението на нашите ученици, заемат производствените и учебните практики, които се провеждат във фирми, с които учебното заведение е в тясно сътрудничество. След завършването си, учениците се реализират на пазара като готвачи, сервитьори, салонни управители, хотелиери и други специалисти.

Всички ученици, избрали да учат в ПГТ Алеко Константинов, през целият курс на обучение, изучават руски, немски, френски и английски език. Ръководството, заедно с учениците, редовно взимат участия в международни и национални проекти и заемат призови места на национални и регионални състезания.

Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов е учебно заведение в Столична община, град Банкя. Учебното заведение предлага обучение по специалностите: кетъринг, производство и обслужване в заведенията за хранене, организация на хотелиерството. Институцията е с държавно финансиране, а учебният процес протича в две смени

Адрес: гр.Банкя,ул.Александър Стамболийски 13

Телефон: 02/9977223, 02/9977098

Имейл: pgt.Bankja@abv.bg

Сайт: http://pgt-bankya.com/


Прием на ученици за учебната  2016/2017 година

Професионална  гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е член на Асоциацията на Кейбридж училищата в България.

Обучението се съчетава с учебна практика в реномирани четири и пет звездни хотели и ресторанти.

Училището участва в национални и международни проекти, а на регионални и национални професионални състезания нееднократно завоюва призови места.

Прием след 7 клас с интензивно изучаване на английски език:

Професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” - 1 паралелка.

 Балообразуване:  Оценките от изпитите по БЕЛ и Математика и оценките от  удостоверението за завършен
7 клас по География и История.

Професия "Организатор на туристическа, агентска дейност, специалност - "Организация на туризма и свободното време"- 1 паралелка.

Професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” - 1 паралелка.

Професия „Ресторантьор”, специалност „Кетъринг” - 1 паралелка.

 Балообразуване:  Оценките от изпитите по БЕЛ и Математика и оценките от  удостоверението за завършен
7 клас по Биология и Химия

Прием след 8 клас – с конкурс по документи:

Професия „Ресторантьор”, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” - 1 паралелка.

Професия „Ресторантьор”, специалност „Кетъринг” - 1 паралелка.

Професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” – 1 паралелка дневна
и 1 паралелка задочна форма на обучение

 Балообразуване:  Оценките от свидетелството за завършен 8 клас по Биология, БЕЛ  и Химия

Списък на приетите ученици от 9 клас в ПГТ-Банкя за 2016-2017 учебна година – I класиране

 

Наредба № 11 на МОН за приемане на ученици в държавните и общински училища

Заповед – график за прием 2016-2017

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” разполага със свободни места във всички специалности за ІХ /приети след VІІ клас/ и Х клас и може да приеме нови ученици след полагане на приравнителни изпити по професионалните предмети за съответната специалност.

Училището приема за обучение по специалността Готвач – задочна форма.

Телефон за допълнителна информация: 02 9977223

ПГТ Алеко Константинов Банкя - Професионална гимназия по туризъм в Банкя.

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е училище с 40 годишни традиции, завоювало висок авторитет в областта на професионалното образование.

Дипломираните повече от 5800 специалисти в сферата на ресторантьорството и хотелиерството се представят успешно в престижни заведения в цялата страна.

Училището провежда обучение по специалностите “Организация на хотелиерството”, “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, “Производство на кулинарни изделия и напитки” и “Обслужване на заведения в общественото хранене.

От учебната 2009-2010 година се въведе обучение по професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” и професия  “Ресторантьор”, специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” с прием след VІІ клас.

.Наред със средното образование, което дава възможност за продължаване на образованието във висши институти, ние предлагаме специализирано професионално обучение, подготвящо нашите ученици за незабавно включване в туристическия бизнес.

Постоянното съчетаване на обучението с учебната практика, в реномирани четири и пет звездни хотели  и ресторанти като “Хилтън”, “Радисън”, “Гранд хотел София”, “Шератон”, “Родина”, “Централ Форум”, Централ парк хотел” и др., както и на Черноморието подготвят учениците за професионалния им живот и им дава възможност постоянно да проверяват теоретичните си знания и практически умения извън училище.

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” разполага с много добре оборудвани професионални кабинети. Компютърните кабинети предлагат достъп на всички ученици до Интернет и осигуряватт съвременно обучение по информатика, както и максимално усвояване на учебния материал по общообразователните и професионални предмети.

Чуждоезиковото обучение включва английски, немски или руски език и протича през целия курс на общообразователна и професионална подготовка.

Тенденциите и перспективите за развитие на ПГТ “Алеко Константинов”-Банкя са в осъществяване на връзки със сродни училища в Европа и участието ни в национални и международни проекти, следвайки тенденциите в развитието на международния и национален туризъм и ресторантьорство.

Нашата цел е качеството на обучението!

Address: гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски 13

Phone: 02/9977223, 02/9977098

Проекти по които работи ПГТ "Алеко Константинов" Банкя.

Учениците от ПГ по туризъм „Алеко Константинов” участваха в проект на Столична община, район Банкя „Аз обичам природата и спорта – път към нашето здраве” Банкя 2015

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов”  ежегодно разработва и участва в различни проекти и национални програми.

Широко застъпени са проектите по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013″

През учебната 2013/2014 година 331 ученици се занимават в 26 клубове и секции за извънкласна и извънучилищна дейност по проект УСПЕХ.

В проект “Ученически практики” участват  ученици от всички специалности.

От 2014 година ПГ по туризъм ще извършва валидиране на знания, умения и компетентности, придобити при самостоятелно учене в изпълнение на проекта “Нова възможност за моето бъдеще”. Ще се валидират знания по професиите “Хотелиер”, “Ресторантьор”, “Готвач” и “Сервитьор-барман”.

Училището участва и в проект “Квалификация на педагогическите специалисти”, както и в Националните програми “Информационни и комуникационни технологии в училище” и “На училище без отсъствие” – мярка без свободен час”.

Ръководство

Директор : инж. Димитринка Колева

Пом. директор по учебната дейност

 • инж. Соня Маркова

Завеждащ компютърен кабинет

 • Пламен Белчев

Педагогически екип

Български език и литература

 • Станислав Милев
 • Анелия Зачева
 • Силвия Стоилова
 • Катя Ангелова
 • Математика
 • Ваня Тодорова
 • Пенка Величкова
 • Галина Динчева

Информатика и информационни технологии

 • Камелия Иванова
 • Елисавета Станчева

Английски еззик

 • Милена Гюровска
 • Димитрина Вълчева
 • Ирина Пипина
 • Йорданка Димитрова
 • Маргарита Мирчева
 • Найден Иванов

Немски език

 • Катя Такова
 • Дима Герасимова

Руски език

 • Катя Такова

История

 • Галина Белчева
 • Ваня Харизанова
 • Валентин Панджаров

География

 • Емилия Трайкова

Биология

 • Ренета Петкова

Физика

 • Елона Влахова

Химия

 • Лидия Димитрова
 • Пенка Величкова

Философия

 • Валентин Панджаров

Физическо възпиттание и спорт

 • Николай Николов
 • Ани Бояджиева
 • Найден Иванов

Специални професионални дисциплини

 • Юлиана Цанева – инженер – технолог
 • Виолета Моллова – инженер – технолог
 • Екатерина Петрова – инженер – технолог
 • Савина Спасова – инженер – технолог
 • Маргарита Станоева – инженер – технолог
 • Тодорка Стоянова – икономист
 • Лилия Сергиева -стопански и финансов контрол
 • Светла Илиева – организация на производството и управление на промишлеността
 • Румяна Петрова – туризъм
 • Росица Владимирова – туризъм
 • Юлиана Видолова – учител по практика
 • Юлия Генава – учител по практика
 • Лидия Богомилова – учител по практика

Галерия