Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

ПГМЕТ Стойчо и Кица Марчеви - гр. Хасково

ПГМЕТ Стойчо и Кица Марчеви гр. Хасково е професионална гимназия по механелектротехника, която обучава ученици от 7 до 12 клас в една учебна смяна.

1
2


Тази страница е била посетена 1690 пъти
 

Сфери на работа: Средни училища в България, Професионални училища, Средно професионално образование

Училището е основано през 1948 г. като Народна механоелектрическа гимназия "Стойчо и Кица Марчеви" и е най - старото техническо училище в Хасково. Училището е известно със запазените традиции, опита и професионализма на учителите, стремежа към новото и актуалното. Нашата цел е да съчетаваме силата на традицията с поглед към бъдещето! Наше задължение е да сме еталон за стил в образованието!Професионалното образование осигурява усвояване на общообразователния минимум за средно образование и придобиване на квалификация по професия след полагане на държавни изпити по български език и литература, учебен предмет по избор, теория и практика по специалността.

Старите хасковлии добре знаят кой е Стойчо Марчев, но днешните поколения почти не са чували за своя именит съгражданин, който въпреки неизмеримото си родолюбиво дело, остава в сянката на забравата. Стойчо Марчев е роден на 1 юни (стар стил) 1879г. в град Хасково от родители Марчо Николов Хубенов от същия град и Петра Георгиева от село Болярово - Хасковско. Лошото зрение, на което родителите не обръщат внимание, носи неуспехи на Стойчо по математика и български език. Налага се да повтаря класа, но тежко заболяване на бащата го принуждава да напусне училище и да работи в дюкяна и маслобойната. Бащата настоява синът му да учи в Робърт колеж в Цариград, но Стойчо почти не вижда. Не се търсят лекари за преглед, не му купуват очила. Такива са времената. "Затова останах без образование, завинаги сляп за света. Аз си знаех мъката и не исках чужда помощ за очи. Със сълзи и горчивини карам и досега. Помирих се като обикновен работник при баща си" - признава с тъга Стойчо Марчев. Първото "техническо" нововъведение, което прави Стойчо, е да постави газена лампа в работилницата, за да подобри оскъдното осветление на кандилата. През 1894г. семейството купува сгради на днешния площад "Свобода" - ниски и схлупени, но с надежда за бъдещето. През 1902 година Стойчо става съдружник на баща си, а на следващата се сгодява за Кица Паскал Сотирова. Младото семейство работи здраво и в същото време строи. Стойчо иска да е в крак с техническите новости. В новата работилница Стойчо въвежда двусменен режим на работа. Впоследствие поръчва от Англия моторче и хидравлична преса. Балканската война в 1912г. го откъсва от работилницата. Тогава воюва в Сърбия. След завръщането си от фронта Стойчо Марчев купува десет декара земя до сегашната автогара за 14000 лева. Внася нови машини и увеличава производството. Почти всяка година строи нови здания. В края на живота си родолюбивият българин прави дарение, с чиято помощ се построява техническо училище в града. "Всичко постигнахме с честен труд и разум. Спечелихме го с помощта на обществото и хората. Сега го връщаме на тях, да го ползват и да ме споминат" - пише в завещанието си Стойчо Марчев.

05.05.1948г. С решение на Министерството на индустрията от учебната 1948/1949г. в град Хасково се създава Народна механоелектрическа гимназия "Стойчо и Кица Марчеви"

15.10.1948г. Първият директор на техникума - инж. Захари Петков - чешки възпитаник, открива учебните занятия в сградата, която се намира на мястото на днешната автогара. Същата е дарена от Стойчо и Кица Марчеви под това име. При откриването си училището има 120 ученика в три паралелки със специалности: електротехника, общо машиностроене и двигатели с вътрешно горене.

1950г. Електричеството задвижва машините в работилниците. Осветено е и баскетболното игрище. Нова придобивка е ученическата столова.

1952г. Откриват се нови специалности: електрообзавеждане на промишлени предприятия, ел. уредби и мрежи, минен отдел. Паралелките са вече 42.

Юли 1954г. Училището се преименува в Техникум по машиностроене, минна и рудна промишленост.

1954/1955г. - 1965/1967г.. Има прием само за минни специалисти.

1957/1958г. Извършва се прием по минни и механоелектрически специалности, което

Юли 1960 - 1961г. Техникумът започва своя самостоятелен път, като от него се отделя минния профил. От него се отделят и ТМАСС и ТАТ. През същата година техникумът се премества в сградата на сегашното спортно училище заедно с Техникума по минна промишленост.

1962г. Създава се техникум по механотехника.

1966г. Завършена е учебно-производствената база с модерни работилници по леярство, ковачество, шлосерство, електротехника и двигатели с вътрешно горене, добра складова база, инструментални и помощни помещения.

През 1971/1972 учебна година техникумът се премества в модерна самостоятелна сграда. Тя разполага с добре обзаведени кабинети, актова зала, библиотека и физкултурен салон.

03.06.1998г. Със заповед на министъра на образованието ТМТ "Тенчо Хубенов" и СПТУ по машиностроене "Млада гвардия" се преобразуват в техникум по механоелектротехника.

25.01.1999г. ТМЕТ се именува "Стойчо и Кица Марчеви"

През 2003г. училището се преименува в Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви"

Адрес: гр. Хасково, бул. Съединение №46

Телефон: 038624919 ; 038622331

Имейл: pgmet_haskovo@mail.bg

Сайт: http://www.pgmethaskovo.com


Прием след завършен VII клас

С интензивно изучаване на английски език

Компютърна техника и технологии

Перспективноста се определя от масовото внедряване на информационните технологии.В процеса на обучение учениците овладяват знания,умения и навици за монтаж,инсталация и подръжка на PC.Завършилите тази специалност намират успешна реализация във:-фирми,занимаващи се с подръжка на компютърни мрежи,ремонт и асемблиране на компютърна техника;- -финансови,банкови институции и в държавната администрация при внедряване и подръжка на програмни продукти.

 

Прием след завършен VIII клас

Компютърни мрежи

В тази специалност ще се обучават техници на компютърни мрежи,които да знаят,умеят и могат да монтират,инсталират и поддържат компютърни мрежи.Завършилите специалноста намират успешна реализация във фирми,занимаващи се с поддръжка на комютърни мрежи,ремонт и асемблиране на PC,финансови,банкови институции и в държавната администрация при внедряване и подръжка на програмни продукти.

 

1.Електрообзавеждане на производството

2.Електродомакинска техника

Подготвят се електротехници по експлоатацията и ремонта на всички видове електрически уредби,системи на енергоснабдяването,мрежи за високо напрежение и електродомакински уреди.Завършилите могат да се реализират във фирми за производство,пренос и разпределение на електрическа енергия,както и за проектиране на електрообзавежадане и електрозадвижване на машини.

 

Топлотехника

Обучението осигорява специализирана подготовка по топлообменни апарати,топлопреносни мрежи и абонантни станции.Училището разполага с кабинети,работилници и лаборатории,оборудвани с необходимите технически средстава,машини,апарати и съоръжения.Професионалната резализация е в сферата на топлоснабдяване,отопление,вентилация и климатизация,на бита и промишленоста.Разглеждат се авангардни отоплитени инсталации,алтернативни и възобновяеми източници на енергия.

За контакти:

Професионална гимназия по механоелектротехника "Стойчо и Кица Марчеви"
Адрес: гр. Хасково, бул. Съединение №46
Телефони за връзка: 038624919 ; 038622331
E-mail: pgmet_haskovo@mail.bg

Прием 2014/2015г.

 

 

 

 

 

Защо избрах Механото!

Рубрика за учители и ученици защо и как избраха своята професия и училище.

pgmet_haskovo

Новини уроци и статии в света на информационните технологии

Дарителите
Старите хасковлии добре знаят кой е Стойчо Марчев, но днешните поколения почти не са чували за своя именит съгражданин, който въпреки неизмеримото си родолюбиво дело, остава в сянката на забравата. Стойчо Марчев е роден на 1 юни (стар стил) 1879г. в град Хасково от родители Марчо Николов Хубенов от същия град и Петра Георгиева от село Болярово - Хасковско. Лошото зрение, на което родителите не обръщат внимание, носи неуспехи на Стойчо по математика и български език. Налага се да повтаря класа, но тежко заболяване на бащата го принуждава да напусне училище и да работи в дюкяна и маслобойната. Бащата настоява синът му да учи в Робърт колеж в Цариград, но Стойчо почти не вижда. Не се търсят лекари за преглед, не му купуват очила. Такива са времената. "Затова останах без образование, завинаги сляп за света. Аз си знаех мъката и не исках чужда помощ за очи. Със сълзи и горчивини карам и досега. Помирих се като обикновен работник при баща си" - признава с тъга Стойчо Марчев. Първото "техническо" нововъведение, което прави Стойчо, е да постави газена лампа в работилницата, за да подобри оскъдното осветление на кандилата.

През 1894г. семейството купува сгради на днешния площад "Свобода" - ниски и схлупени, но с надежда за бъдещето. През 1902 година Стойчо става съдружник на баща си, а на следващата се сгодява за Кица Паскал Сотирова. Младото семейство работи здраво и в същото време строи. Стойчо иска да е в крак с техническите новости. В новата работилница Стойчо въвежда двусменен режим на работа. Впоследствие поръчва от Англия моторче и хидравлична преса. Балканската война в 1912г. го откъсва от работилницата. Тогава воюва в Сърбия. След завръщането си от фронта Стойчо Марчев купува десет декара земя до сегашната автогара за 14000 лева. Внася нови машини и увеличава производството. Почти всяка година строи нови здания. В края на живота си родолюбивият българин прави дарение, с чиято помощ се построява техническо училище в града. "Всичко постигнахме с честен труд и разум. Спечелихме го с помощта на обществото и хората. Сега го връщаме на тях, да го ползват и да ме споминат" - пише в завещанието си Стойчо Марчев.
05.05.1948г. С решение на Министерството на индустрията от учебната 1948/1949г. в град Хасково се създава Народна механоелектрическа гимназия "Стойчо и Кица Марчеви"

Един от ветераните разказва
Откриването на първия механотехникум в града стана през август 1948 г. Сградата бе дарение от Стойчо и Кица Марчеви - тя се намираше в близост до сегашната автогара. Именно заради това първоначално училището носеше името Механоелектрическа гимназия "Стойчо и Кица Марчеви".
През първата учебна година бе направен прием на 120 ученика, сформирани в три паралелки със специалности: електротехника, общо машиностроене и двигатели с вътрешно горене.
Материалната база, с която разполагахме, бе оскъдна. Класните стаи бяха оборудвани със стари бракувани чинове, взети от гимназията. Що се отнася до работилниците - те просто не съществуваха. На техникума бяха отпуснати помещения, които не бяха пригодени за работилници. Много труд се хвърли от страна на ученици и учители за това дело - може да се каже, че те бяха построени и оборудвани изцяло с ученически и учителски труд. Инструменти, материали и машини за провеждане на учебната практика липсваха. През първата година тази практика всъщност премина в труд за пригаждане на помещенията за работа и в теоретична практика.
Лошите условия, при които при които се учеха първите възпитаници на механотехникума, не им попречиха да станат много добри специалисти и да заемат високи и отговорни длъжности - преподаватели във висши учебни заведения, учители, директори на големи заводи и др.