Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Трейд Инфо ООД от една страна и потребителите на интернет сайта www.businessinfo.bg.

Бизнес информационен портал-Бизнес Инфо - www.businessinfo.bg  е  създаден и се поддържа изцяло от екипа на Трейд Инфо ООД .

 Бизнес информационен портал-Бизнес Инфо - www.businessinfo.bg  е създаден с  цел да предоставя на свойте  потребители актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги.

 За съдържанието в публикуваната информация под формата на участия,абонаменти, регистрации, реклами, търговски марки, банери, лога  или друга отговорност  носят изцяло самите рекламодатели предоставили съответната информация.

 Чрез предоставяне на възможност за безплатната регистрацията в Бизнес информационен портал-Бизнес Инфо www.businessinfo.bg се дава възможноста на фирми, организации и частни лица абсолютно безплатно да добавят желаната от тях бизнес информация. Предоставената от тях контактна информация, като имена, адреси, телефони и имейли може да бъде ползвана неограничено от всички потребители на сайта.

 Бизнес информационен портал-Бизнес Инфо - www.businessinfo.bg  не носи абсолютно никаква отговорност за пропуснати ползи или вина за нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Бизнес информационен портал- Бизнес Инфо-www.businessinfo.bg  не носи абсолютно никаква отговорност  или вина относно  достоверността и пълнотата на публикуваната информация в сайта. Не поемаме отговорност и за нарушени авторски права в следствие на добавени от потребителите на сайта текстове, изображения и други материали.

 Екипът на сайта се задължава да полага необходимата  грижа за предоставяне възможност на Потребителя за ползване на Услугите - предмет на настоящите Общи условия.

 Екипът на www.businessinfo.bg  еднолично си запазва правото да отстранява  и премахва недоброжелателни  потребители на сайта, които извърършват злоупотреба с публикуването на компрометиращо съдържание и информация (порнографски материали, обидни публикации, пропаганда и др).

Поради постоянното усъвършенстване и разширяване на предоставяното портфолио от  услуги, екипът на Трейд Инфо ООД си запазват правото да променя едностранно общите условия и тяхното съдържание.

Трейд Инфо ООД не може да бъдат подведени под отговорност ако потребителите не са се запознали с последните побликувани изменения. 

С регистрацията в Бизнес информационен портал-Бизнес Инфо - www.businessinfo.bg  потребителите  декларират, че са прочели Общите условия и са съгласни с тях.

© 2013-2016 Всички права запазени-Трейд Инфо ООД.

Всяко използване на текстово, снимково и каквото и да било друго съдържание от този портал за каквото и да било цели, включващи публикация с търговска или нетърговска цел може да се извърши само и  единствено  след изрично съгласие от страна на Трейд Инфо ООД.