Български информационен портал БИЗНЕС ИНФО – http://businessinfo.bg, предоставя на свойте клиенти, възможност да придобият интернет представяне – тип Рекламен клинтски профил (страница) или Банер – слайдер за период от 6 или 12 календарни месеца.

Срок за изработка и активиране на клиентски профил в Български информационен портал БИЗНЕС ИНФО - http://businessinfo.bg

*Активният период започва да тече веднага след получаване на заплащане за съответната услуга.

Корекции на клиентските профили и банерите са безплатни и може да се извършват през целия период на активно участие в Български информационен портал БИЗНЕС ИНФО – http://businessinfo.bg.

Типове представяне в Български информационен портал БИЗНЕС ИНФО - http://businessinfo.bg.

При изграждането на Вашето интернет представяне, Български информационен портал БИЗНЕС ИНФО - http://businessinfo.bg/ , Ви предлага няколко различни типа услуги.

1. Рекламен профил (страница) в една или повече избрани категории в Български информационен портал БИЗНЕС ИНФО - http://businessinfo.bg

2. Слайдер банер:

За повече информация, моля свържете се с нашия търговски екип.

Телефон: 02/4341202

E-mail:  office@businessinfo.bg