Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Основно Училище - с. Войводиново

1
2


Тази страница е била посетена 1316 пъти
 

Сфери на работа: Основни училища, Предучилищно и основно образование, Образование

Преди освобождението на България от османско иго училище в село Войводиново не е имало. То съществува официално от 1879 година. В летописната книга са отбелязани някои неща от 1905 година. Единствен източник за данни във връзка с училището били разказите на старите хора. Въпреки трудното положение, в което се е намирала държавата, хората са осъзнавали нуждата от обучение и са направили всичко възможно за да си подсигурят такова. Баба Ивана Атанасова Бедрозова е била на 6 години при преминаване на руските войски през селото. Същата разказва, че още през лятото населението докарало камъни и дървен материал и издигнало училище в сегашния двор на училището. На северната страна на училището имало хамбар, където по-късно същото прибирало житото от училищните имоти. Средствата от имотите били употребявани за издръжка на училището. Първата година издръжката е била от населението. Учителят са го пазарявали чорбаджиите на селото. Дядо Кольо Атанасов Спасов си спомня, че първият учител в селото е бил Георги Ботев от близкото село Калековец, а годината е 1878. 

Веселин Костов Ненчев разказва за своя дядо, който е бил вторият учител в село Войводиново – Пейо Купчийски, роден в Копривщица. Като малък майка му го крила от турците във влажни помещения, вследствие на което заболял. Когато пораснал, той напуснал България и скитал из Франция, Италия, посетил Александрия, Гърция и след Освобождението на България се прибрал и станал учител. Още първата година местните чорбаджии откраднали житото за издръжка на училището. За да не даде възможност да се краде училищното жито Пейо Купчийски решил да даде земята на някои хора да я работят, като внесат определена от него сума предварително. Когато научили това селските чорбаджии направили положението му нетърпимо и той се принудил да се премести в село Крислово. За този учител баба Ивана си спомня, че често им говорил за бъдещето, че  хората ще се возят на машини, че земята ще се обработва с машини, че храната и облеклото също ще се подобрят… ”И всичко стана точно така, както Пейчо говореше” – спомня си баба Ивана.

Характерно за периода до 1912 година е, че в училището децата се обучават само от един учител. Деца в селото е имало, но не са били обхванати. Постепенно броят на децата в училище се увеличава и това води до необходимостта от повече учители. През 1922 година учителите вече са трима – В. Димитрова, Димо Петров и Мария Петрова.

На 14 април 1928 година става силно земетресение. Разрушена е черквата, а на училището пада една от стените поради което е затворено. Учебните занятия са възстановени на 15 септември 1928 година.

На 2 декември 1934 година в селото се открива Народен селски университет – нещо ново и много значимо за момента. Учителят Димо Петров чете лекции по история и география, а учителката Бойка Вълкова – чете лекции по обществено здраве и възпитание. На 1 януари 1935 година е завършена читалищната сграда, за което голяма заслуга има  Димо Петров като главен инициатор, организатор и пряк участник в изграждането му.

На 15 септември 1936 година е открит за първи път самостоятелен първи клас с учител Анастасия Христова Ванчева. През същата  година работа в училището започва Иван Богославов Тасков. Той приема училището от главния учител Димо Петров и е първият директор в училището в село Войводиново.

В продължение на годините учениците непрекъснато се увеличават, което води до нуждата от нови помещения за обучение. Септември 1944 заварва училището в хубава двуетажна сграда. През 1959/1960 година училището е измазано отвън. През 1964/65 година се открива осми клас. Броят на учениците се увеличава на 250. Директор на училището е Никола Димитров Гребчев. Постъпват нови учители в прогимназията – Стоян Найденов, Гюрга Нещерева, Неделка Гребчева, Денка Барашка.

През 1982 година броят на децата расте и започва строеж на нова училищна сграда. След 10 години дълго чакане през октомври 1992 година новото крило е завършено и учениците започват занятия в нови и просторни учебни стаи.

С течение на годините учителският колектив се променя,  но остава традицията за непрекъснатия стремеж у учителите към самоусъвършенстване и творческо развитие. Наши колеги участват перманентно в квалификационни курсове и семинари, организирани от МОН. Наша цел е да научим нашите ученици да се борят, да вярват в себе си, да отстояват своите позиции и преди всичко да бъдат добри хора.

Адрес: с. Войводиново, Ул. ”Христо Ботев” № 51

Телефон: 031012231

Имейл: ouvoivodinovo@abv.bg

Сайт: http://ouvoivodinovo.com


ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС 

Имаме удоволствието да ви представим информация за прием в първи клас през новата 2015/2016 година.

Целодневно обучение – от 8.30 до 17.00 ч.

На вашите деца предлагаме:

 • Занимания по интереси
 • Игротека
 • Ивънкласни занимания – танци, бойни изкуства
 • Спорт
 • столово хранене
 • Медицинско обслужване
 • Приемът на документи стартира на 05.12.2014 г.
 • Заявления по образец се подават в канцеларията на училището от 8.30 до 16.00 часа.
 • Екип 1 клас 2014/2015: Галя Колева, Красимира Стоянова

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ПРИЕМ В  ПЕТИ КЛАС 

за учебната 2015/2016 година 

Приемът в 5 клас е в паралелки с:

 • Разширено изучаване на български език, математика, английски език, музика в часовете по задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка;
 • Обучение в една смяна – сутрешна, с начало на занятията 8,00 ч.

Предлагаме Ви:

 • Следобедни занятия по самоподготовка в занималня под ръководството на висококвалифицирани преподаватели;
 • Обяд в училищния стол ;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС:

 1. Заявление по образец;
 2. Свидетелство за завършено начално образование;
 3.  Удостоверение за преместване.

ВОДЕЩИ ИДЕИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС (ЦОУП)

Училището е място за деца, където
детето не само се готви за живот.
Училището е самият живот.
Селестен Френе
френски педагог

 • За да успява, детето трябва да бъде разпалвано.
 • Детето трябва да бъде обичано – с любов, която вдъхновява, подкрепя, дарява доверие и така открива вратите на жадуваните хоризонти на познанието.

ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Основно Училище, с. Войводиново

Адрес: ПК 4135, с.Войводиново,  

обл.Пловдив, ул.”Христо Ботев” №51;

Телефон на училището: 03101/2231;

Телефон на директор: 0877955947;

e-mail:  ouvoivodinovo@abv.bg

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ВОЙВОДИНОВО
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

“Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

IKT

В края на 2015 г. стартира изграждането на нов компютърен кабинет с терминално решение и техника от най-висок клас.

Галерия