Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

НАТФИЗ Кръстьо Сарафов - Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство, гр. София

Мисията, целите и задачите на Академията са в съответствие с ценностите на висшето образование и очакванията на обществото. Със своята дейност Академията активно допринася за решаването на съществени регионални и национални задачи в областта на изкуството, науката и културата.

1
2


Тази страница е била посетена 1913 пъти
 

Сфери на работа: Професионални училища, Висши учебни заведения, Специализирани училища, Висше образование

Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" чества своя 60 годишен юбилей през 2008 година. Започнала своята история като двугодишна театрална школа към Народния театър "Иван Вазов", впоследствие тя прераства в първото българско Държавно висше театрално училище през 1948г.

От 1954г. Държавното висше театрално училище става Висш институт за театрално изкуство “Кръстьо Сарафов” (ВИТИЗ). С Решение на Народното събрание от 21.07.1995 г. ВИТИЗ е преобразуван в академия и получава названието “Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”.

Академията непрестанно разширява, осъвременява и обогатява своята дейност. Днес тя предлага на своите студенти широк спектър от специалности и програми, някои от които са уникални за страната и могат да се изучават единствено в Академията. В НАТФИЗ преподават висококвалифицирани специалисти с богат творчески и педагогически опит. Процесът на прилагане на теорията към професионалната практика е съществен за образователната философия. Възпитаниците на НАТФИЗ придобиват широки творчески, критически, изпълнителски и постановъчни умения и квалификации. Много от тях изграждат блестящи кариери в България и в чужбина.

Издаваните от НАТФИЗ документи за придобита професионална правоспособност и образователно-квалификационна степен са валидни не само в страната, но и в чужбина в съответствие и въз основа на всички сключени от държавата конвенции.НАТФИЗ се утвърждава като уникален учебен, творчески и научен център с висок национален и международен престиж. Показателен е устойчивият интерес към специалностите в НАТФИЗ, в условията на бързо нарастваща конкуренция на пазара на образователни услуги. Международното сътрудничество на всички нива на артистичен и академичен обмен винаги е било сред водещите приоритети на НАТФИЗ. Изключителните постижения на завършилите НАТФИЗ се доказват от годишните им участия в много национални и международни студентски и професионални фестивали, ателиета, семинари, конгреси, конференции и симпозиуми. НАТФИЗ участва активно в много международни проекти в областта на театралното и филмовото изкуство, както и в областта на образованието по изкуствата. От 1982 г. НАТФИЗ е пълноправен член на СИЛЕКТ (Международната асоциация на филмовите и телевизионните училища), а от 1990 г. е пълноправен член на ЕЛИА – Европейската лига на институтите по изкуства. От 2008 г. Академията е член -учредител на Международната асоциация на театралните училища към UNESCO - ITI. НАТФИЗ е също член на УНИМА (Международната асоциация на училищата за куклен театър). Установени са дългосрочни контакти с университети и академии по изкуствата в целия свят и ползотворни партньорства в проекти, развиващи се по различни образователни програми, между които ТЕМПУС, ЕРАЗМУС, СОКРАТ и други.

Академията разполага със солидна и добре оборудвана материално-техническа база: Учебен драматичен театър, три камерни сцени, Учебен куклен театър, Учебен аудио-визуален комплекс с Кино и видео зали (голяма – 50 места и малка – 12 места. Учебна киностудия, Учебен телевизионен център, Дигитален мултимедиен център, Академична библиотека и архив, зали за танци, модерни аудитории, студия, лаборатории и разнообразие от високо професионални ателиета, които допълват имиджа й на място, където професионализмът може да бъде овладян.
В социално-битов план студентите разполагат със Студентски стол и Студентско общежитие.

Образователната философия на Националната академия за театрално и филмово изкуство се основава на културния плурализъм и демократичните ценности на гражданското общество. Академията съблюдава политика на недискриминация по расов, религиозен, етнически и др. признаци, както и при случаи на физически увреждания и заболявания, стига те да не са противопоказни за обучение в дадената специалност.

Адрес: гр. София, ул. "Г.С. Раковски" №108 А

Телефон: 029231223 ; 029231225

Имейл: rector.office@natfiz.bg

Сайт: http://natfiz.bg


Прием по специалности за 2015/16 учебна година:

За бакалавърска степен:

Актьорство за драматичен театър
Актьорство за куклен театър
Режисура за драматичен театър
Театър на движението - Пантомима
Режисура за куклен театър
Сценичен и екранен дизайн
Театрознание и театрален мениджмънт
Филмова и телевизионна режисура
Филмово и телевизионно операторство
Филмов и телевизионен монтаж
Фотография
Анимация
Екранни изследвания и журналистика
Драматургия

За магистърска степен:

едногодишно обучение

Мениджмънт в сценичните изкуства
Мениджмънт в екранните изкуства
Театрално изкуство
Филмово и телевизионно изкуство
Публична реч
Актьорско майсторство за театър и кино

двугодишно обучение

Режисура за сценични изкуства

Приемни изпити:

Приемните изпити в НАТФИЗ са конкурсни и имат специализиран характер, позволяващ откриването на талант, култура, художествен вкус, мотивация и психофизиологични качества, необходими за отделните специалности. Изпитите за бакалавърските специалности се провеждат в три кръга, а за магистърските - в два кръга. Те могат да бъдат теоретични и/или практически, анонимни и/или явни, писмени и/или устни.
В НАТФИЗ може да се кандидатства едновременно за две специалности.

За участие в приемните изпити се внася такса, определена с постановление на Министерски съвет. Внесената такса не се връща в случай, че кандидатът не се е явил на съответен изпит.

За контакти:

Адрес: София – 1000
ул. " Г. С. Раковски ” 108А
пощ. кутия 100

Facebook на НАТФИЗ

Пропуск - ул. " Г. С. Раковски " 108А - тел. : +359(2) 9231 351
Пропуск - ул. " Г. С. Раковски " 114 - тел. : +359(2) 9231 353
Пропуск - ул. " Стефан Караджа " 20 - тел. : +359(2) 9231 354

Ректор

Проф. д-р Станислав Семерджиев
тел. : +359(2) 9231 225
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: stanislav.semerdjiev@gmail.com
приемно време: сряда, 14:00 - 17:00 часа

Началник, Кабинета на ректора
Илиана Димитрова
тел. : +359(2) 9231 211
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: rector. office@natfiz. bg

Секретар
Полина Даскалова
тел. : +359(2) 9231 225
факс: +359(2) 9897 389
e-mail: rector. office@natfiz. bg
daskalova.poli@gmail.com
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Помощник-ректор
Владимир Кузманов
тел. : +359(2) 9231 223
факс: +359(2) 9897 389
Работно време: 09. 00 - 18. 00 часа
Обедна почивка: 13. 00 - 14. 00 часа

Галерия