Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

Медицински Университет - гр. Плевен

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница.

1
2


Тази страница е била посетена 2129 пъти
 

Сфери на работа: Висши учебни заведения, Висше образование

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979 г. става автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински институт – Плевен. С Решение на 39-то Народно събрание от 02.09.2004 г. е преобразуван в Медицински университет – Плевен.

Понастоящем МУ-Плевен е университет с три факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве” и Факултет „Здравни грижи”. В структурата на висшето училище влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение.

Университетът провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. С висококвалифицирания си академичен състав, с внушителната си материална база, реновиран спортен комплекс, две студентски общежития, модерна медицинска библиотека, собствен издателски център, университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище.

Медицински университет – Плевен обединява голям комплекс от учебни звена, съвременна предклинична база, ползва университетска болница с над 1100 легла, с голям брой специализирани клиники и изследователски център с модерно оборудване. Клиничната база за обучение на студенти, докторанти и лекари-специализанти е университетската болница - УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, с разгърнати всички медицински специалности, с мощни диагностични звена, оборудвани с конвенционална апаратура и авангардни технологии. В Онкологичния център е инсталирана роботизираната система „Да Винчи ” за роботизирана хирургия и хирургия от разстояние.

Емблема на университета е откритият през 2007 г. Учебен телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала, който е уникален и единствен по рода си на Балканския полуостров и за Източна Европа. В него се провежда обучение по високо специализирани дейности в медицината и роботизирана хирургия. За целта се използва виртуален ендотренажор – система за обучение по ендоскопска хирургия в реално време. Чрез аудиовизуална конферентна мрежа в аудиториите на центъра се осъществява връзка между оператора по време на хирургическата интервенция, конферентните и експерименталните операционни зали, както и центровете за диагностика и терапия в страната и чужбина. Днес Медицински университет - Плевен е с водещи позиции на съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на авангардните технологии в обучението и клиничната практика.

Адрес: гр. Плевен, ул. "Св. Климент Охридски" 1

Телефон: 064884106 ; 064884162

Имейл: vice_rector_edu@mu-pleven.bg

Сайт: http://www.mu-pleven.bg/index.php?lang=bg


Адреси, телефони и електронна поща:


Нашият адрес

България - 5800 Плевен
ул. "Св. Климент Охридски" 1

Факс: 064 801 603

Телефон на Ректората: 064 884 101


Ректор

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н., тел.: 064 800 728
e-mail: rector@mu-pleven.bg


Зам. -ректор по учебната дейност

Проф. д-р Маргарита Александрова, д.б.н.
тел. 064 884 162
e-mail: vice_rector_edu@mu-pleven.bg


Зам. -ректор по научно-изследователска дейност, качество и акредитация

Доц. д-р Здравка Вескова Радионова, д.м.
тел. 064 884 239
e-mail: vice_rector_sci_qa@mu-pleven.bg

 

Център за Научно-изследователска дейност

Ръководител Център: Проф. д-р Мария Средкова, дм

е-mail: center_sci@mu-pleven.bg, тел. 884-103 


Зам. ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество

Доц. д-р Савелина Любенова Поповска, д.м.
тел. 064 884 292
e-mail: vice_rector_euro@mu-pleven.bg


Зам. -ректор по университетско-болнична координация

Доц. д-р Емил Янков Балтов, д.м.
тел. 064 886 542
e-mail: nsv_ort@abv.bg


Кабинет по качество на обучението

Учебен отдел

Виржиния Лазарова, тел.: 064 884 120; 064 884 130
e-mail: v.lazarova@mu-pleven.bg; sud_edu@mu-pleven.bg

Актуални новини

Създадена на 05 Ноември 2014

Галерия