Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

Център за обучение Лина - Професионално обучение

Център за обучение Лина работи с квалифицирани преподаватели, които преподават по най-новите програми за обучение.
Центърът подготвя кадрите по 10 професии, и част от професии, съобразявайки се с европейските стандарти в отделните сфери на дейност.

1
2


Тази страница е била посетена 1118 пъти
 

Сфери на работа: Квалификация и преквалификация, Курсове и школи, Друго обучение и образователна дейност, Курсове, уроци , Центрове за професионално обучение

Центърът подготвя кадрите по 10 професии, и част от професии, съобразявайки се с европейските стандарти в отделните сфери на дейност. Целта на обученията е придобиване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по различни специалности. По време на обучението курсистите се научават да усвояват основни професионални компетенции. Обученията по теория се организират в специализирани кабинети, а материалната база осигурява богати нагледни материали и учебно технически средства. Курсът дава стабилна професионална основа в различните професии и предоставя възможност на завършилите да се реализират професионално в бранша, както на територията на страната, така и в чужбина.
Център за обучение Лина работи с квалифицирани преподаватели, които преподават по най-новите програми за обучение.

Адрес: гр. Плевен, бул.Христо Ботев 85, вх. А

Телефон: 0888897656 ; 0878811656

Имейл: liliana_stefanova@abv.bg

Сайт:


 • Професия Оператор на компютър
  Целта на обучението е придобиване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация по специалността в стопанското управление и администрация.

 • Професия Готвач
  Целта на обучението е курсистите да усвоят основни професионални компетенции за хранителните продукти, технологичните процеси и технологията на ястията. Обучението по теория се организира в специализирани кабинети, а материалната база осигурява богати нагледни материали и учебно технически средства. 

 • Професия Фризьор
  Курсът дава стабилна професионална основа в професията и предоставя възможност на завършилите да се реализират професионално в бранша, както на територията на страната, така и в чужбина.

 • Професия Офис секретар
  Квалификационният курс ще формира комплекс от знания и практически опит за работа с текстов редактор, създаването и представянето на бизнес документи, както и интернет кореспонденция, планиране и организиране на събития и други.

 • Професия Сътрудник в малък и среден бизнес
  Курсът дава задълбочени познания и практически умения на обучаващите се в следните основни области:

  • право;

  • предприемачество;

  • икономика на предприятието;

  • счетоводство;

  • финанси на предприятието;

  • мениджмънт и маркетинг;

  • Английски език и компютърни технологии са също важни теми за овладяване.

   

Център за професионално обучение Лина

Адрес: гр.Плевенул.”Васил Левски” №185
Телефон: 0888897656
Работно време: Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00

Адрес: гр.Плевенбул.Христо Ботев №85 вх. А
Телефон: 0878811656
Работно време: Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00

 

Галерия