Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

II ОУ Христо Ботев - Второ Основно Училище Христо Ботев, гр. Сливен

II ОУ Христо Ботев се намира в кв. "Клуцохор", един от най-старите квартали на Сливен, люлка не само на хайдути и войводи, на четници и революционери, но и център на духовен живот.

1
2


Тази страница е била посетена 1089 пъти
 

Сфери на работа: Основни училища, Предучилищно и основно образование

Училище "Христо Ботев" в Клуцохор е на 175 години

Училище "Христо Ботев" се намира в кв."Клуцохор", един от най-старите кжартали на Сливен, люлка не само на хайдути и войводи, на четници и революционери, но и център на духовен живот.

Тук още през втората половина на 18 век, в метоха на църквата "Свети Никола" е имало килийно училище.

Откриването на първото такова училище вън от метоха е свързано с хаджи Илия и хаджи Трендафила - родители на Сава Доброплодни.

Старата сграда на училищетоПрез 1826 г. д-р Иван Селимински открива светско училище в двора на църквата "Свети Никола" в Клуцохор. В него той преподавал математика, физика, география и отечествена история. Сведения за училището на д-р Селимински намираме в сборника "Той не умира" от неговия племенник инж. Селимински.

Просветното дело на Селимински е прекъснато от обявената Рускотурска война 1828-1829 година.

След войната жадни за наука клуцохорци построяват голямо двуетажно взаимно училище в църковния двор, годианта на построяването е спорна 1830 или 1840-45. За издръжка на това училище са използвани много средства от черквата "Свети Никола".

Движено от нарастващите нужди на българското население, българското образование достига по-висока степен на развитие - класното училище. В Сливен наред с взаимните училища се създават и две класни - Централно и Клуцохорско.

Първата сграда на училищетоНа 15 май 1858 г. в Сливен от Шумен се завръща Сава Доброплодни, назначен за учител и управител /директор/ в Сливен, Клуцохор и Ново село.

За състоянието и организацията на класните училища и за дейността на Сава Доброплодни като техен управител сливенския дописник на в."България" пище следното: "На 24.05.1859 г. Сава Доброплодни събра сливенските и клуцохорските градоначалници и им предложи да си обединят усилията и да създадат едно централно училище с единна организация. За целта той състави на 25 и 26 май 1959 г. училищна програма /разположение на уроците/, правила на вътрешната училищна организация, която се одобри и така занятията започват на 27.05 същата година, училището се нарича Сливенско-Клуцохорска полугимназия.

Децата постъпват на училище на седемгодишна възраст. През същата 1859 г. Сава Доброплодни въвежда годишните изпити.

Във в."България" от 02.02.1860 г. се съобщава за откриването на ново клуцохорско училище на 30.01.1860 г.

Главен учител в него става Добри Чинтулов, завърнал се от Ямбол. През този период са въведени нови учебни предмети - христианска наука, ихнография /чертане на планове на сгради/, алгебра. Вестник "България" ни дава сведения и за седмичната заетост на учителите и учениците - "всички учители имат през неделята 24 часа, а всеки ученик ще слуша на ден по 3-4 урока. Обучението се води по класно-урочната система".

Един от известните и даровити учители в Клуцохорското училище Ненчо Черковски въвежда преподаването на експериментална физика и химия, катоза тази цел подрежда кабинети в мазето на училището.

От 01.05.1876 г. до 01.09.1878 г. учебните занятия във всички сливенски училища са преустановени. В края на 1877 г. отстъпващите в паника турски войски се нахвърлят с дива ярост върху беззащитното население. Целия град е бил обхванат в пламъци. Изгарят почти всички училища, в това число и голямото Клуцохорско училище.

Веднага след Освобождението Черковната община при черквата "Св. Никола" разрешава да се построи в двора на север от църквата ново училище, като за целта отпуска 157 313 гроша. С тези средства и дарения от сливенски граждани през 1880 г. започва строежът на новото училище. Новата двукатна сграда е открита през 1881 г.

Отначало училището носи името на дарителя - преселилия се в Румъния Петраки Симов, до 1909 г. е начално училище, после десет години - до 1919 г. е мъжка прогимназия, а след това смесена прогимназия. През 1923 г. е преименувано в "Д-р Симеон Табаков" - сливенски учен, дипломат, автор на тритомната история на град Сливен.

Адрес: гр. Сливен, ул. "Московска" 6 Б

Телефон: 044622883

Имейл: school.h.botev@slivenbg.net

Сайт: http://www.ouhristobotev-sliven.com/


Контакти

II-ро ОУ "Христо Ботев" гр. Сливен
ул. "Московска" 6Б
Директор: (044) 622 883
Секретар: (044) 625 591
Факс: (044) 625 591
e-mail: school.h.botev@abv.bg

Съобщение - прием първи клас

Към 12.06.2015 година Основно училище "Христо Ботев" разполага с 6 свободни места за записване на ученици в първи клас за учебната 2015 - 2016 г.

Директор: Д. Делчев

 

Тя е само на 7!

Основно училище „Христо Ботев” - I-ви 'Б' клас в лицето на Преслава ДОБРЕВА бе представен на XI-тия Международен Турнир по Шотокан Карате До - ШИСЕЙКАН. А как се представи може да видите тук.

 

Родителска среща - осми клас

За бъдещите осмокласници ще се проведе пробно събиране на 09.09.2014г. от 10,00ч.

 

Родителска среща - първи клас

За бъдещите първокласници ще се проведе родителска среща на 04.09.2014г. от 17,30ч.

 

Проект Коменски - "Призмата - Светлина за мира"

komenski_logos

Описание на проекта

Summary
Резюме

Призмата е прозрачно стъкло, което пречупва бялата светлина в различни цветове. Ние всички като човешки същества сме отражение на тази бяла светлина от времето на Адам и Ева. Ние искаме да подчертаем тази бяла светлина. Съществуват цивилизация и различни култури. Богатството от култури формира цивилизацията, човечеството и хуманността.

Днес има много конфликти и проблеми в някои части на света, напр. Близкият Изток, Балканите и др. От друга страна, ние знаем, че в миналото хората от различни региони, култури и езици са живеели мирно. Ние смятаме, че днес хората, които не познават достатъчно добре културата на другите, не могат да разберат понятия като толерантност, уважение и хуманност. Това създава хаос.

Нашият проект има за цел да намери решения на тези конфликти между хората.Как хората от миналото са били толерантни?Дали ние днес сме толерантни?Какви предразсъдъци имаме?Ние искаме да открием добри примери за места,където хората от различни култури и религии живеят мирно заедно.

Ние всички формираме света и би трябвало да живеем по този начин.Вярваме, че хората от различни култури и религии искат да живеят мирно заедно.С този проект нашите ученици ще осъзнаят различията между културите и как тези различия принадлежат на човечеството. Те ще разберат, че различията не пораждат разделение. Ще разберат, че хората имат много общи неща. А междувременно учениците ще имат шанса да говорят чужд език. Ние ще имаме своя добър принос към хуманността.

Прочетете още: Проект Коменски - "Призмата - Светлина за мира"

 

F.I.L.EURO – гъвкави методи за учене и преподаване

F.I.L.EUROгъвкави методи за учене и преподаване” – проект за училищно развитие по програма „Коменски-1” – 2004 година

През 2004 година ОУ ”Христо Ботев” участва в партньорство с европейски училища от Италия, Испания, Германия и Франция в разработване на този проект, чиято цел бе обмяната на опит между страните в търсене на гъвкави и иновативни методи за учене и преподаване и използването на информационните технологии в образователния процес. В хода на работа всеки от партньорите сподели своя опит, представи образователната система на страната си, сподели добрите практики и начините за управление на учебния процес и училището като институция. Целта на дейностите по проекта бе да се проучат и експериментират външни и вътрешни ресурси за образователните системи и превръщането им в инструмент за придобиване на по-качествени знания. Чрез обмен на опит и информация бяха разработени, изпробвани и утвърдени конкретни управленчески стратегии за стиковане на всички човешки и материални ресурси (включително и IT технологиите) и педагогически методи.

Прочетете още: F.I.L.EURO – гъвкави методи за учене и преподаване

 

Училищната библиотека - център на училищния живот и документация

„Училищната библиотека-център на училищния живот и документация” – проект по програма «Учене през целия живот», сектор "Коменски"

През 2007-2008 година ученици и учители от ОУ «Христо Ботев» Сливен работиха по проект на тема „Училищната библиотека-център на училищния живот и документация” в сътрудничество с училища от Румъния, Италия и Франция. Целта бе да се претвори идеята за създаване на система за архивиране на богатата училищна дейност и да се обмени опит и знания свързани с културната идентичност, традиции и национална литература на партньорите, да се направи преход от класическата идея за библиотеката, като място за консултации на ученици и заемане на книги, към една по-широка реализация на тази идея, а именно, превръщането на библиотеката в място за съхраняване на училищната документация и памет на училищния живот.

Друга цел на проекта бе осъзнаване ролята на училищната библиотека като място за подготовка и изследователска дейност на ученици и учители. Важно бе да се направят стъпки за мотивиране на учениците за четене и развиване на интереса към родната и чуждата литература. Проектът даде възможност за запознаване на преподавателите от училището с утвърдени чужди образователни практики и проучване на идеи за прилагането им в наши условия. Проектът бе и възможност за развиване на умения за работа в екип.

Прочетете още: Училищната библиотека - център на училищния живот и документация

 

Ден на безопасен Интернет

Проект по програма e-Twinning на тема: "Ден на безопасен Интернет"

През 2006 – 2007 училище „Христо Ботев” разработи в партньорство с училища от Полша, Гърция,и Испания проект по програма e-Twinning на тема: "Ден на безопасен Интернет". Проектът за нашето училище бе реализиран от г-жа Елка Радева и екип от ученици от 7 клас.

Целта на този проект бе да се създаде партньорство между училища в различни страни за създаване на комплект от материали насочени към информираност на младите хора за безопасността при използване на Интернет (например, плакати, брошури, видеоклип, мултимедийни презентации, семинари или игра), като се фокусират върху това колко мощни могат да бъдат дигиталните изображения.

Прочетете още: Ден на безопасен Интернет

Галерия