Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

Енерджи Съплай - лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансиращи групи.

Енерджи Съплай ЕООД е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансиращи групи, съставена от крайни потребители и производители.

1
2


Тази страница е била посетена 1212 пъти
 

Сфери на работа: Енергетика и горива

Енерджи Съплай ЕООД е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансиращи групи, съставена от крайни потребители и производители.

Енерджи Съплай започва своята работа на либерализирания пазар на електроенергия в България през 2008 г. и постепенно развива обхвата и в региона на Източна и Централна Европа.

Основната ни дейност е търговия с активна електроенергия - доставка на енергия за стопански и битови потребители, и закупуване на електроенергия от различни производители, включително и такива с ВЕИ произход. Предлагаме на нашите клиенти гарантирания условия за съвместна работа за целия период на нашето партньорство и високо ниво на гъвкавост и прозрачност.

Компанията започва да развива своята дейност през 2008г., след получаване на първия си лиценз за търговия с електроенергия в рамките на Р България в края на 2007г.

В периода досега Енерджи Съплай се е доказала като надежден и коректен доставчик. Винаги се стремим към дългосрочни партньорски отношения с нашите клиенти, като сме достатъчно гъвкави да отговорим на техните и на пазарните очаквания.

Екипът ни е на разположение всеки ден, в рамките на стандартното работни време. В периода до края на 2015г. очакваме да реализираме потенциала си и да можем да бъдем на разположение на нашите клиенти в 24-часов режим.

С развитието на нашата експертиза успяваме да разширяваме нашата дейност в региона на Централна и Югоизточна Европа. В момента компания има свои дъщерни компании и лицензии за търговия с електроенергия в България, Албания, Македония, Сърбия, Косово, Унгария и Гърция, като ежедневно извършваме търговска дейност, пряко и чрез наши партньори, и в Турция, Румъния, Словения, Босна и Херцеговина, Австрия и Италия.

Адрес: гр. София, ул. "Граф Игнатиев" No:2, ет 3.

Телефон: 029848785

Имейл: office@energysupply-bg.com

Сайт: http://www.energysupply-bg.com


Енерджи Съплай ЕООД - сигурният и надежден доставчик на електроенергия за Вашия дом, бизнес или промишленост.

Какво Ви предлага Енерджи Съплай ЕООД, свързано с доставките на електроенергия:

- Доставки на енергия на НH, СрН и ВH в цялата страна на всички битови и промишлени потребители, отговарящи на изискванията за свободен пазар

- Съдействие за регистрация на свободен пазар, промяна на точка на доставка и правна помощ относно отпадане на мрежови такси в случаи на собствени съоръжения - кабели, трансформатори и др.

- Дългосрочни и краткосрочни договори за доставки на енергия - възможност за закупуване на електроенергия за година, месец, седмица, ден или за отделен час

- Цялостна услуга за доставка и закупуване на електроенергия - прогнозиране на консумацията и/или производството, изготвяне и валидиране на заявките (графици) за доставка на енергия

- Поемане на почасово балансиране на потребители и производители на електроенергия - като част от доставка/закупуване на електроенергия и като отделна услуга

Всички консултации и спомагателни услуги, като изготвяне на графици, валидиране, монтиране и поддръжка на системи за мерене извършваме за нашите клиенти напълно безплатно. Те заплащат само цената на енергията.

Адрес
София 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 3, ап. 6
тел.: +359 2 9848785
факс: +359 2 9848786
Управител:Соня Николова- Кадиева
Търговски директор: Никола Василски
тел.(+359) 889 772 102

Галерия