Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

СОУ Добри Чинтулов Бургас

Средно Общообразователно Училище "Добри Чинтулов" гр.Бургас е училище с профилирана паралелка с обучение на Народна музика и Хореография.

1
2


Тази страница е била посетена 891 пъти
 

Сфери на работа: Средно общо образование, Средно професионално образование

Предшественик на нашето училище е началното училище намиращо се в ловната хижа на ул.”Индустриална” квартал „Акациите”.То е било клон на училище „Христо Ботев” в квартал „Победа” Основано е през учебната 1946-1947г.,когато то е имало само първи клас с учител Йорданка Янчева.На 05.09.1951г.,когато се създава и четвърти клас,то се отделя като самостоятелно училище с директор Димитър Петков.През първите години от своето съществуване,както и много от училищата в Бургас тогава,то няма свое име и се споменава в различни документи като „Училището в Акациите”.Така то съществува до 1958 г.,когато първо прераства в основно училище,а по късно с протокол № 29 от 21.11.1958г.,изпълнителния комитет на ГНС- град Бургас му дава името Добри Чинтулов.За директор през същата година е назначен Андон Ралев.Поради липса на сграда,учебните занятия се провеждат в училище „Христо Ботев”.В същото време се преустройва сградата на рибарската хижа,дарена от Риболовният комбинат.Официалното откриване е на 10.11.1958г.По това време в училището работят общо 15 учители,които преподават на ученици от 12 паралелки.Недостатъчният брой учебни стаи налага обучението да се извършва на три смени.Проблема е решен с изграждането на пристройка към училището през 1960г.От 1962 до 1966г. директор на училището е Стоян Цинов.През 1966г. се открива осми клас,а това налага изграждането на нова пристройка към училището.Тя е официално открита на 15.11.1967г.От 1966г. за директор е назначен Христо Мърмъров дотогавашен заместник директор на училището.През 1968г. по случай 10 годишнината от даването на името Добри Чинтулов на училището се открива бюст-паметник на поета в двора на училището.  


От 1976г. се премества в приморския к-с ,,Изгрев", в нова учебна сграда.Обучението на ученици от гимназиална степен започва
през учебната 1983/1984г.През 1990 г. училище ,,Добри Чинтулов" гр. Бургас се нарежда сред десетте училища в страната, на които МНП разрешава профилирано обучение по музика - Български фолклор със срок на обучение 5 години. 1999 г. поставя началото на
нова специалност за училището - хореография.
Днес обучението по общообразователна подготовка, специализираната по музика и хореография

се осъществява от 43 редовни учители с висше образование.

Адрес: гр.Бургас, ж.к.Изгрев

Телефон: 056860896

Имейл: sou_dchintulov@abv.bg

Сайт: http://www.dchintulov.com/


Училище "Добри Чинтулов" се открива като начално в кв. ,,Акациите" на гр. Бургас през 1954г. От 1976г. се премества в приморския к-с "Изгрев", в нова учебна сграда. Обучението на ученици от гимназиална степен започва през учебната 1983/1984г. През 1990 г. училище "Добри Чинтулов" гр. Бургас се нарежда сред десетте училища в страната, на които МНП разрешава профилирано обучение по музика - Български фолклор със срок на обучение 5 години. 1999 г. поставя началото на нова специалност за училището - хореография.
Днес обучението по общообразователна подготовка, специализираната по музика и хореография се осъществява от 71 редовни учители с висше образование, като от тях:
2 - І ПКС
13 - ІІ ПКС
5 - ІV ПКС
7 - V ПКС

СОУ "Добри Чинтулов" гр.Бургас разполага с:
- учебен и кабинетен корпус за общообразователна подготовка
- компютърни кабинети
- кабинети за чуждоезиково обучение
- физкултурни салони
- специализирани кабинети за обучение по музика
- танцувални зали
- мултимедиен кабинет
- библиотека
- здравен кабинет
- ученически стол

 

 

СОУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" - град Бургас 

Адрес: гр. Бургас, ж.к. Изгрев до бл.30

Тел.: 056/860 894;

E-mail: sou_dchintulov@abv.bg

Web site: www.soudch.com


ПЪРВИ КЛАС
КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Балансирана учебна програма по съвременните държавни образователни изисквания;
- Акцент върху индивидуалните способности и прецизно отношение върху създаване на мотивирани и самостоятелни ученици;
- Целодневно обучение;
- Работа по проекти;
- Организиран отдих, туризъм и спорт;
- Занимания по интереси;
- Обучение по учебен план със задължително изучаване на чужд език от втори клас.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ПО:
-Хореография-2 часа
- Информационни технологии
- Български език и литература
- Изобразително изкуство
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ:
- АРТ клуб
- Приложни дейности
- Театрално изкуство
- Екоклуб
- Вокална група
- Изобразително изкуство
- Религия

С КАКВО РАЗПОЛАГАМЕ:
- Уютни класни стаи  
- Компютърни кабинети
- Модерна игротека
- Ресурсен кабинет
- Мултимедиен кабинет
- Библиотека
- Лекарски кабинет
- Стол за хранене
- Зали за хореография
- специализирани кабинети за обучение по музика
Наша основна грижа е:
- децата от детската градина да постъпят в училище без стрес;
- да бъдат уверени в своите възможности и способности;
- да обикнат училището;
- да станат самостоятелни, знаещи, можещи и свободни личности

ПЕТИ КЛАС
ВАЖНИ СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
* Подаване на заявление за записване на ученика в пети клас.
* Подаване на декларации за ЗЗЛД и ЗИП.
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
2.Удостоверение за преместване от училището, от което идва ученикът
3.Ксерокопие от акта за раждане
4.Срок-постоянен

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
-  Балансирана учебна програма по съвременните държавни образователни изисквания;
-  СОУ ,,Добри Чинтулов" предлага обучение в общообразователни паралелки със Задължително избираема подготовка /ЗИП/;       
-в V клас по български език и литература, информационни технологии и математика;        
-в V клас с разширено изучаване на хореография:;
-хореография - 1 час
-математика, български език и литература, информационни технологии - 1 час/по избор на ученика и решение на педагогическия съвет/
-  Организиран отдих, туризъм и спорт;
-  Занимания по интереси;
Работа по проект "Успех":
-Клуб-"Екология"
-Клуб-"Здраве"
-Клуб-"Млад приложник"
-Клуб-"Земята-тайни и истини"
-Клуб-"Спортен риболов"
-Клуб-"Пътешествие из Европа"
-Клуб-"Театрално изкуство"
-Клуб-"Ние сме малки творци"
-Клуб-"Арт-студио-художник"
-Клуб-"Моите права и задължения като гражданин на Република България"
-Спортни секции: баскетбол, бадминтон, лека атлетика, футбол, тенис на маса
Документи се приемат в СОУ ,,Добри Чинтулов" гр.Бургас, к-с ,,Изгрев" от 01.06.2012г. етаж 2 , стая помощник - директорa:

ДЕВЕТИ КЛАС
ПРОФИЛ "Изкуства"- "Музика"
- народно пеене
- гайда
- кавал
- гъдулка
- тамбура
- акордеон
- пиано
- синтезатор
- поп-джаз пеене
ВАЖНИ СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
* Подаване на заявление за записване на ученика в девети клас.
* Подаване на декларации за ЗЗЛД.
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.Свидетелство за завършено основно образование
2. Ксерокопие от акта за раждане
График на дейности-прием по документи:
1.Подававе на заявления и записване на приетите ученици от етап I-03.07-07.07.2013г.-СОУ"Добри Чинтулов"
2.Подаване на заявления и записване на приетите ученици от етап II-10.07.-14.07.2013г.-СОУ"Добри Чинтулов"
3.Подаване на заявления и записване на приетите ученици от етап III-17.07.-21.07.2013г.-СОУ"Добри Чинтулов"

Непрофилирана паралелка
ВАЖНИ СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
* Подаване на заявление за записване на ученика в девети клас.
* Подаване на декларации за ЗЗЛД.
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1.Свидетелство за завършено основно образование
2. Ксерокопие от акта за раждане
График на дейности-прием по документи:
1.Подававе на заявления и записване на приетите ученици от етап I-03.07-07.07.2013г.-СОУ"Добри Чинтулов"
2.Подаване на заявления и записване на приетите ученици от етап II-10.07.-14.07.2013г.-СОУ"Добри Чинтулов"
3.Подаване на заявления и записване на приетите ученици от етап III-17.07.-21.07.2013г.-СОУ"Добри Чинтулов"

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Балансирана учебна програма по съвременните държавни образователни изисквания;
- СОУ ,,Добри Чинтулов" предлага обучение в общообразователнa паралелкa със Задължително избираема подготовка /ЗИП/;
- Организиран отдих, туризъм и спорт;
- Работа по проект "Успех":
*Клуб-"Моите права и задължения като гражданин на Република България"
*Спортни секции: баскетбол, бадминтон, лека атлетика, футбол, тенис на маса

Директор на учебното заведение е Галина Казакова .       
тел./факс: +359 56 860 894