Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

Нона - Център за квалификация и преквалификация

"НОНА - ЦКП" е създаден във връзка с осъществяване целите на сдружение с нестопанска цел "Отечествен съюз", който обединява физически и юридически лица на доброволен принцип за изпълнение на дейности в обществена полза.

1
2


Тази страница е била посетена 1001 пъти
 

Сфери на работа: Квалификация и преквалификация, Курсове и школи, Центрове за професионално обучение

"НОНА - ЦКП" е създаден във връзка с осъществяване целите на сдружение с нестопанска цел „Отечествен съюз”, който обединява физически и юридически лица на доброволен принцип за изпълнение на дейности в обществена полза. Фирмата е регистриран в търговския регистър на Агенцията по вписванията през  1989 г като еднолично дружество с ограничена отговорност и предмет на дейност организиране и провеждане на курсове за начална, допълнителна професионална квалификация и преквалификация, извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Р. България и в чужбина.

През 2003 година е лицензиран на основание лиценз №200312096 от Националната агенция за професионално образование и обучение.Членува в Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение /АЛЦПО/ и е Регистрирана като Администратор на лични данни. През 2009 г е регистриран под № 359 в списъка на доставчиците на обучение по ключови компетентности на Агенцията по заетостта.През последните две години учатва активно в реализирането на следните проекти: Леонардо да Винчи, ОП РЧР; Схеми: Развитие, Адаптивност, Аз мога, Аз мога повече, Първа работа и др.

Нона ЦКП е институция по чл. 18 т. 6 от Закона за професионално образование и обучение, която осъществява професионално обучение на лица над 16 годишна възраст в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии, Закона за народната просвета,  Правилника за дейността на центъра и други нормативни актове, отнасящи се до квалификацията, преквалификацията на лица над 16 годишна възраст. Извършва квалификационно обучение по заявки на физически и юридически лица, обучение с ваучери, оперативни програми и проекти. Обучението  се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и чебен план.

Адрес: гр. Добрич, ул „ Калиакра „ № 2 , ет. 3

Телефон: 058605489 ; 0888565361 ; 0889838589 ; 0896848816

Имейл: tb_nona@abv.bg ; os_nona@abv.bg

Сайт: http://nonabg.org


Предстоящи курсове за квалификация

На 24.04.2014 г. стартира курс за Машинист на котли с високо налягане - 2 степен ( огняр), в 17.30 часа в офиса на фирмата. ( ул. Калиакра 2 , ет.3)

 

 На 12.02.2014 стартира курс по обслужване на Газови Инсталации и Съоръжения с работно налягане до 1,6 МPa.

 Желаещите трябва да подадат документите си за кандидатстване в офиса на фирма Нона - ЦКП ЕООД, ул. Калиакра 2 ет.3 

 

 

За повече информация на тел: 0889\838589 , 0896\848816