Телефон: 0700 444 99

Добре дошли в Българският информационен портал БИЗНЕС ИНФО. Тук ще откриете актуална информация за широк кръг от български фирми, организации и предлаганите от тях стоки, продукти и услуги. Регистрирайте своя бизнес безплатно! >>>>>>>>>>>

Добави фирма

148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" - гр. София

148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" е средно общообразователно училище в гр. София.

1
2


Тази страница е била посетена 957 пъти
 

Сфери на работа: Основни училища, Предучилищно и основно образование

148 ОУ "Проф. Д-р Любомир Милетич" използва най-доброто от европейските практики за организация на учебния ден, като прилага и свои оригинални идеи. Учебно–възпитателният процес в  148 ОУ  е едносменен с варианти за целодневно обучение по избор на родителите. За учениците от първи до четвърти клас обучението се осъществява в три учебни модула:

  • ПЪРВИ МОДУЛ: от 8.00 до 12.30 часа – урочни дейности по предмети,интензивно изучаване на чужди езици, обучение по информационни и комуникационни технологии;Театрална паралелка; Хореография,екотуризъм и др.;

  • ВТОРИ МОДУЛ: от 12.30 до 15.00 часа- обяд и организиран отдих от учителите и възпитателите; самоподготовка, занимания по интереси; спортни игри;

  • ТРЕТИ МОДУЛ: от 15.00 до 17.00 часа – безплатна занималня и изпращане на учениците.

Адрес: гр. София, ул. Слатинска №35

Телефон: 0884801517 ; 028706360 ; 028704116

Имейл: ou_148@abv.bg

Сайт: http://sait148ou.wix.com


За контакти:

148 ОУ "Проф. Д-р Любомир Милетич"
Адрес: гр. София, ул. Слатинска №35
Телефон: 0884801517 ; 028706360 ; 028704116
E-mail: ou_148@abv.bg

Любомир Георгиев Милетич е един от най-видните български учени и интелектуалци от края на XIX век и първата половина на XX век, работил в сферата на езикознанието (и особено диалектологията), етнографията и историята. Сред най-изявените деятели и учредител на създадения в София Македонския научен институт. В негова чест е кръстен нос Милетич в Антарктида.

Любомир Милетич е роден на 01.01. 1863 г. в град Щип. Внук на Миле войвода от Одрин. Баща му Георги Милетич е брат на панслависта и деятел Сръбското Национално Движение във Войводина- Светозар Милетич. Георги Милетич работи като български учител в различни градове на Македония. Участва като чиновник при построяването на Вардарската железопътна линия. Като малък Л. Милетич преживява всички несгоди, които може да има в едно учителско семейство в поробена България. След продължителни местения от град на град семейството на Милетич се установява в София. През 1886 г. бащата Геосри Милетич постъпва в четата на П. Хитов и е негов секретар.
В София, където го заварва Освобождението, Любомир Милетич завършва основното си образование.
През 1882г. Л. Милетич взема диплома от Класическата гимназия в Загреб. По късно продължава образованието си по Славянски филологии в Прага. Извикан е от Министерството на Народното просвещение да се върне в София и да заеме длъжността учител по български език в Софийска мъжка гимназия. Когато през 1888г. се открива Висшето училище- днешният Софийски университет, Любомир Милетич е избран за извънреден професор. Същата година той получава от Загребския университет титлата доктор по филология за изследването си върху българският определителен член. След 2 години той е избран за редовен професор в университета и ръководител на катедрата по Славянско езикознание и Етнография. Оглавява Института по Славянски филологии и дълги години издава и редактира известията на този институт. Дело на неговата неуморна и родолюбива дейност е и основаването на Македонския Научен Институт в София, който става център за проучвания в областта на българската история, етнография и диалектология.
От 1924г. до края на живота му- 1937г.- Л. Милетич е председател на БАН.
Любомир Милетич ни завеща повече от 400 негови трудове: книги и монографии, студии, рецензии и др. , много от които са на чужди езици: немски, френски, руски и сърбохърватски.
Трайни и значими следи в българската езиковедска наука остават проучванията на Л.Милетич, върху българските диалекти- “ Източните български говори”(1903г.) и “Родопски говори” (1911г.).
В съчиненията си “Павликянско наречие”, и “Книжнината и езикът на банатските българи” Милетич съчетава сполучливо способностите си на езиковед, историк и етнограф. Научната дейност на проф. Милетич не е ограничена само в рамките на неговата специалност- езикознанието и славянските филологии. Забележителни са неговите изследвания и в областта на старата и новата българска история. Негови са книгите: “Българи и румъни в техните културно- исторически отношения”  и “ Освободителната борба в Костурско”. С научна достоверност и документалност са и други исторически по съдържание и същност трудове на Милетич, като : “ Дако- румъните и тяхната славянска писменост”, “ Нашите павликяни”, “В полуразрушения Мелник”, “Струмишките манастири”, “ Към фреските на манастира Св.Наум”, “ Разорението на  тракийските българи през 1917г.” , “История Гюмюрджинската автономия”.
Със своя горещ и искрен патриотизъм, трудолюбие, изследователски способности и неподкупност при отстояване на научната истина проф. Милетич се очертава като една от най- ярките фигури в историята на българската наука. Научното му дело оставя светла диря в нашата национална култура .
И ако ви се случи да отскочите до Антарктическия архипелаг, огледайте внимателно западната му част- там ще откриете нос Милетич. Наречен е така, защото всички ние оценяваме делото на филолога, езиковеда и диалектолога проф. д-р Любомир Милетич!